SkotKoněOstatníDojení robotemFotogalerieDiskuzní fórumOdkazy


AKTUÁLNĚ:
Zootechnik - o autorovi webu

ICQ: 214-147-059 

info@zootechnik.cz 

 


Nepřetržitý přenos z
Přírodovědného centra
při ZŠ Bezručova
v Hradci Králové

 

 

 
Reklama:

 

Příští epizoda
Teorie velkého třesku

 
 

Chov skotu

Zootechnik >> Skot >>


 

Ochrana a welfare zvířat

O těchto pojmech byla v posledních letech napsána řada publikací a přednesena řada referátů, zvláště v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Přitom se oba tyto výrazy často směšují a mnohým není zcela jasné, zda-li a v čem se navzájem liší.

 

Právní předpisy o ochraně a welfare zvířat

Předmětem této kapitoly jsou předpisy vztahující se na chov skotu v užším slova smyslu, t.j. pouze na zvířata umístěná v objektech živočišné prvovýroby. Nejsou zde tedy uvedeny předpisy zajišťující ochranu a pohodu skotu při dopravě, obchodu, výstavách a svodech při pokusech na zvířatech a na jatkách.

 

Specifické požadavky pro chov skotu podle zásad ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je ve vyspělých zemích pouze malou částí zemědělské výroby (1-5 %) s nutností dotací. Jeho rozsah je dán možnostmi a ochotou obyvatelstva zaplatit vyšší cenu za tzv. bioprodukty.
Dodatek k vyhlášce

 

Malé desatero zacházení s krávami

Sestavil jsem na základě svých zkušeností a znalostí takové desatero zásad práce s krávami, které doufám pomohou zjednodušit vaši práci a zefektivní výsledky.

 

Dojení robotem

V poslední době přibývá mléčných farem, které v rámci modernizace výroby mléka investovaly do nákupu dojicích robotů.

 

Rotační kartáče

Krávy se velice rády drbou a rotační kartáče jsou jim velice žádanou pomůckou.
 

Zubní vzorec skotu


Chovatel.info


Metodika I.

Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku skotu, krávy - české strakaté plemeno

 

Metodika II.

Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku skotu, krávy - holštýnské plemeno


 

 

Příspěvky do této sekce můžete zasílat na: info@zootechnik.cz