SkotKoněOstatníDojení robotemFotogalerieDiskuzní fórumOdkazy


AKTUÁLNĚ:
Zootechnik - o autorovi webu

ICQ: 214-147-059 

info@zootechnik.cz 

 


Nepřetržitý přenos z
Přírodovědného centra
při ZŠ Bezručova
v Hradci Králové

 

 

 
Reklama:

 

Příští epizoda
Teorie velkého třesku

 
 

Zajímavé a užitečné odkazy

 


 

Koně:

Asociace svazů chovatelů koní v ČR
ASCHK zastřešuje zájmy chovatelů koní nejrůznějších plemen v ČR i v zahraničí. Vede jednotlivé plemenné knihy plemen norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň, arabský kůň, český sportovní pony, shetlandský pony, hafling a velšských plemen pony, kob a velšský polokrevník, propaguje chov koní, provádí shromažďování a vyhodnocování chovatelských výsledků a poradenskou činnost.

Svaz chovatelů českého teplokrevníka
Oficiální stránky svazu s aktuálními informacemi z chovu ČT - výsledky přehlídek, svodů, dotace...

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je nejstarším velkým hřebčínem na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko Přelouče, pro chov koní v příznivých půdních podmínkách (půdy písčité a hlinitopísčité). Koně Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).

Svaz chovatelů koní Kinských
Zajišťuje udržení tohoto národního plemene a jeho úspěšný chov a uplatnění. Stanovuje chovný cíl, selekční program, zjišťování a evidenci výkonnosti, kontrolu dědičnosti, posuzování vlastností, zveřejňování dosažených výsledků šlechtění a plemenářské práce.

Česká jezdecká federace
České jezdecké federace, která je organizací zastřešující jezdecký sport v České republice. ČJF sdružuje v současné době 7 disciplín: skoky, drezúru, všestrannost, spřežení, voltiž, vytrvalost a reining.

Koňácký portál Equichannel
Nejstarší český server, který se věnuje výhradně koním. Od roku 1997 přináší aktuality i odborné články z jezdeckého sportu, chovu koní, volnočasových aktivit a souvisejících oborů. Od r. 2005 tak společně činí dvě redakce: o.s. Equichannel.cz a časopis Jezdectví.

 

Skot:

Česká červinka
Česká červinka představuje jedno z nejproslulejších původních krajových plemen v českých zemích.

Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Uznané chovatelské sdružení, zájmová organizace chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz je zaměřen na činnosti, které slouží chovatelům holštýnského skotu k zušlechtění jejich stád a zvyšování ekonomické efektivnosti hospodaření.

Český svaz chovatelů masného skotu
Aktuální informace o chovu masných plemen skotu v České republice.

Svaz chovatelů skotu plemene Brown Swiss
Svaz chovatelů skotu plemene Brown Swiss

Svaz chovatelů normandského skotu České republiky
Svaz chovatelů normandského skotu ČR je otevřená chovatelská a zájmová organizace sdružující především chovatele, odborné i profesní zájemce a fanoušky normandského skotu.


Chovatel.info

Výzkumný ústav živočišné výroby
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha - Uhříněves

Vše o BSE
BSE, CJD, Prionics - přístrojové metody

Program PC SKOT pro Windows
Globální moderní program pro řízení stád mléčného i masného skotu, postihující veškerou problematiku chovu včetně ústřední evidence, s možnostmi propojení jak na vnitřní (výrobní) tak i na vnější (správní) datové sítě. Pro Windows od 98 až po XP.

Skot - počítačové zpracování dat – Uniform AGRI CE
Výměna dat mezi chovateli skotu a centrálními databázemi. Propojení na řídící programy dojíren. Spolupráce s oprávněnými organizacemi. Možnosti dalšího propojení s dalšími softwarovými systémy (lcs.helios.iq.) pro komplexní řešení řízení zemědělské výroby

Chov skotu – software
Moderní software pro řízení stád mléčného i masného skotu. Široké možnosti datových propojení. Hlavní vlastnosti programu jsou jednoduché ovládání, dynamické propojení a pokrytí všech aspektů chovu skotu. Program je uživatelsky příjemný, rychlý, kompletní